O nás

NAŠE POSLÁNÍ: Chceme, aby naše knihy přinášely příběhy dokumentující dobu a osudy lidí v ní. Aby se nepřizpůsobovaly jepičím ismům, aby nezamlčovaly jedno ani druhé v prospěchu přežít a zavděčit se. Aby zapomínání bylo jen odpustitelným procesem stáří a ne programem, který zkresluje historický čas. Aby pravda lidí v něm žijících nebyla zkreslována a neobjasňovali ji mnozí negramotní, kteří prostřednictvím medií, ve kterých pracují, propagují především sami sebe. Náš čas není časem malých, nemotorných, zbabělých a hloupých. Chceme žít a vydávat knihy s odkazem slov Emila Zátopka: „Když nemůžeš, tak přidej!“

Mluvilo se o nás

Program má tři vzájemně propojené a doplňující se části.

Vzdělání.
Sport.
Sebevědomí.
Dal by se obecně shrnout do starořeckého: kalokaghatia, ideál občana a cíl výchovy, řečeno dnešním jazykem, všestranně zdatný člověk. Kalos znamená krásný a aghatos dobrý. Tyrš na základě těchto myšlenek vytvořil Sokol a jeho filosofii.

Náš program

Náš program je protikladem globalizačních postupů, které se promítají do našich životů a formují je.Zbavujeme se přirozenosti činností a tím se zbavujeme i podílu nás samých na těchto činnostech. Obklopen virtuálním světem, do kterého se vstupuje a vystupuje z něj stisknutím knoflíku televizoru, zapnutím počítače, mobilním telefonem, jak by hledal člověk „náhradníka za sebe sama“ v práci, v myšlení, v životě, téměř jak by rád nahradil sám sebe. A ve stálém procesu zušlechťování jej obklopujících věcí zapomněl zušlechťovat sám sebe a své vztahy k okolnímu světu.

Nakladatelství chce programem Vzděláním a sportem k sebevědomí vytvářet prostor, který nabízí každému, bez rozdílu věku, zúčastnit se.
Sport, jako jedna z mála lidských činností, je ve své podstatě ušetřen vlivu ismů a hlavně je ve všech svých disciplínách změřitelný. Učí vyhrávat i pochopit důvod prohry. Je tak od dětství až po stáří ideálním prostředím pro formování člověka ve všech jeho sportovních i lidských konáních. Vyloučením sportu ze systému výchovy ztrácíme jeden z nejdůležitějších pedagogických prvků.
Ale vraťme se k jednotlivým oblastem programu:
Vzdělání (spojeno s výchovou): Je systematické utváření morálních, vědomostních, psychických a sociálních kompetencí osobnosti ke zvládání nároku života každého člověka.
Sport (v širším slova smyslu): Je složkou volného času a životního stylu a zahrnuje všechny formy pohybové aktivity, které si kladou za cíl rozvoj tělesné a psychické zdatnosti, upevňování zdraví, tělesné a pohybové zdokonalování a dosahování sportovních výkonů. Vše v přímé návaznosti na filosofii „ fair play“ všeho konání.
Sebevědomí Spočívá v realistické sebereflexi duchovních a fyzických sil člověka a je podstatným regulačním prvkem psychiky, který tvoří jeden za základních předpokladů úspěšnosti člověka v moderní společnosti.

Nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí odprezentovalo program Vzděláním a sportem k sebevědomí na Ministerstvu sportu Slovenské republiky. Při té příležitosti nás nás srdečně přijal Tajemník pro sport Slovenské republiky pán Krišanda..

Nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí podpořilo dětský fotbalový turnaj v Puchově knihami Bican 5000 gólů.

Dňa 2.3.2024 sa v mestskej športovej hale v Púchove konal mládežnícky halový turnaj kategórie U10, ročníka narodenia 2014 a mladší. Usporiadateľom turnaja bol domáci tím MŠK Púchov U10 v spolupráci rodičov mladých futbalistov.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá FC Vsetín, FC Brumov, Juventus Žilina, MFK Nová Dubnica a dva domáce výbery mužstvo červených a žltých. Hrací systém turnaja bol 18min jedno stretnutie a mužstvá hrali systémom každý s každým. Po celú dobu turnaja sme boli svedkom krásnych športových momentov, o ktoré sa starali mladí účinkujúci. Zápasy prebiehali v duchu fair play, no napriek tomu si súperi nič nedarovali. Po vyrovnanom priebehu sa v malom finále, ktoré ako osud prihral posledný zápas sa s celkového víťazstva radovali šampióni z Brumova po víťazstve nad Juventusom Žilina. Nezaostávali ani domáci futbalisti, ktorí v tesnom závese obsadili bronzovú priečku.

Celkové poradie:

1.FC Brumov
2.Juventus Žilina
3.MŠK Púchov červení
4.MFK Nová Dubnica
5.MŠK Púchov žltí
6.FC Vsetín

Po konci turnaja sme boli svedkom odovzdávania cien. Každý mladý futbalista si odniesol medailu, kapitáni si z rúk domácich trénerov prevzali poháre za umiestnenie. Deti určite potešila motivačná kniha o bývalom skvelom hráčovi „Pepovi Bicanovi“, ktorú venovalo vydavateľstvo Vzděláním a sportem k sebevědomí. Najlepšie individuálne výkony boli ocenené ako naj hráč, naj strelec a naj brankár. Najlepším brankárom sa stal domáci brankár Jaroslav Valášek.

Pre všetkých účastníkov turnaja bol po celý čas pripravený bufet, v ktorom domáci rodičia pripravili rôzne špeciality a bohatá tombola, ktorá lákala nie len najmenších. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly, spoločnosti URPINER a spoločnosti Bartošek, ktoré dodali nápoje a mäsové výrobky na občerstvenie. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj pánovi Vratkovi Guzmovi – vratkography, ktorý zachytával a dokumentoval nádherné momenty turnaja na fotoaparát a kameru.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným deťom, trénerom rodičom ,ktorí vytvorili skvelú futbalovú kulisu.

Křest knihy mostecké házené Černí andělé

Realizace programu

Realizací našeho programu chceme postupně ve vzdělávací i pohybové komplexnosti oslovit všechny vrstvy naší společnosti a především mladou generaci.
Mladou generaci neodtrhneme od mobilů, televizí, počítačových her a internetu, ale, přestože trochu se zpožděním, jí ukážeme možnosti sportu a jeho spojení se vzděláním a především se životem, ve kterém se téměř každému střídají vítězství i porážky a je jen na něm jak se s oběma fakty dokáže vypořádat. Sport tuto „životní zkušenost“ dává v každém utkání… Podaří-li se nám to, pak můžeme jen opakovat slova docenta Jiřího Hrabince: „Opravdový zájem žáků o pohybovou aktivitu je totiž může vést k aktivnímu životnímu stylu, k pevnějšímu zdraví, vysoké kvalitě života – možná u některých i k výborným sportovním výsledkům. V důsledku též k pravděpodobnému přenosu jejich pozitivního vztahu k pohybu jako budoucích rodičů i na generaci jejich dětí.“

Aby jednotlivé, výše jmenované oblasti programu, vytvářely homogenní, funkční celek, je vytvářen k programu odpovídající ediční plán. Základní ideou je vznik takového titulového obsahu edičního plánu, který se dotýká všech tří oblastí a zároveň vytváří možnosti pro vznik specifického distribučního mechanismu, v kterém „jde“ literatura za čtenářem a ne čtenář za literaturou. A to ve všech věkových čtenářských kategoriích. Program nelze uskutečnit bez spolupracujících institucí , firem, státní správy atd. Právě pro tento fakt jsme navázali pilotní spolupráci s Hospodářskou komorou Pardubického kraje a vedením města Pardubice a především pardubickým Sportovním parkem. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE V letošním roce bude vyhlášena, ve spolupráci se Sportovním parkem Pardubice, celostátní Vědomostní a objevitelská soutěž: Objev sportovce ze svého okolí Jak sportovali tví rodiče a prarodiče Popište historii hřišť, které znáš Z vítězných prací bude vydán sborník, který obdrží všechny základní školy, jejichž žáci se soutěže zúčastní

Křty knih Vzhledem k tomu, že každý námi vydaný titul považujeme za jedinečný a významný, pořádáme při jeho uvedení na trh křest. Nejde jen o vyjádření pocty autoru a knize samé, ale především chceme odbornou veřejnost, příznivce literatury, sdělovací prostředky, představitele firem a institucí seznámit s naší produkcí. A především jde o naplnění naší filosofie, že je třeba v současné době, aby „šla literatura za čtenářem“, než se stane opět nezbytnou lidskou potřebou a čtenář půjde za ní. Křest knihy Bican – 5000 gólů. Křest se uskutečnil na stadionu SK Slavia při fotbalovém derby SK Slavia vs AC Sparta Praha. Křest proběhl před cca 20 000 diváky. Křest knihy Černí andělé – 70 let házené na Mostecku. Křest se uskutečnil v Mostecké sportovní hale při utkání Černí andělé Most vs Handball club Zlín. Křest mimořádného románu Marcelly Marboe, který nakladatelství přihlásilo do prestižní soutěže Magnesia Litera proběhne v první třetině roku 2024.

Psalo se o nás

František Mareš: O vínu a přípitku

Na křtu a prezentaci Programu Vzděláním a sportem k sebevědomí, který proběhl dvacátého třetího května v cukrárně Obecního domu v Praze se křtilo dobrým vínem…

František Mareš: Vzděláním a sportem k sebevědomí

Když nakladatelství Olympia vyhlásilo tento program a začalo připravovat knižní
tituly k naplnění jeho obsahu, přihlásila se firma Konečně víno, jako první sponzor
tohoto rodícího se, rozsáhlého projektu.

František Mareš: Knihy nakladatelství Olympia do celého světa.

„Slavnostní předání diplomů z rukou náměstka Martina Smolka bylo završením letního jazykového kurzu v Poděbradech, které pravidelně pořádá Ministerstvo zahraničních věcí pro české krajany…“

František Mareš: Obrazy dvou generací

Výstava Dialog setkání, je doslova výstavou dvou generací a otevře se dnes 29. 4. 2022 v prostorách Pánského klubu Obecního domu v Praze. Zahájí ji známá a mimořádná česká herečka Jiřina Bohdalová…

František Mareš: Právo na svůj svět... a Ali, kniha pro vítěze

„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být nikdy dospělý.“ Uvažuji nad těmito
Chaplinovými slovy a v rukou držím dětskou knihu spisovatelky Marcelly Marboe Ali a kůň za milión miliónů…

František Mareš: Vzděláním a sportem k sebevědomí

O receptech, knihách a táborech…prostě, jak se vaří v na táboře Donald Cinká v Nové Vsi v Horách…

František Mareš: Záhada neobyčejného

Lidé sem chodili před lety na „ Krátkou návštěvu, která potěší…“ jak lze ještě
dnes vyčíst ze slov Mistra Komárka z mosazné tabulky na sloupu vstupní branky…

František Mareš: České školy v zahraničí a nakladatelství Olympia

Pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR a ministra školství, mládeže a
tělovýchovy ČR byla včera v Černínském paláci zahájena XIV. mezinárodní
konference českých škol v zahraničí…

Ivan Černý: Kanadská TV točí v Praze

Před třemi roky Asociace nezávislých médií (ANM) ocenila redaktorku a reportérku Markétu Slepčíkovou prestižní Krameriovou cenou za nezávislou žurnalistiku. Tato Češka, v současnosti pracující v torontské televizi…

ZA HRANICE HŘIŠTĚ – Josef BICAN 5000 GÓLŮ

Nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí a spolek Ars Magna 21, přicházejí s iniciativou vytvořit sochu Josefu Bicanovi, slavnému fotbalistovi a umístit ji před stadion jeho SK Slávie…

František Mareš: ...a kdo jsi ty? ...a kdo jsem já?

Takové otázky si položí pozorný čtenář, když dočte poslední stránky právě vydaného románu spisovatelky Marcelly Marboe, Jsi někdo jiný. Román vydalo nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí v edici M…

František Mareš: O knize za čtenářem jdoucí…

S koncem roku 2023 obohatila železnobrodský knižní trh publikace Františka Sochora Železnobrodské letopisy…

František Mareš: KALOS AGATHOS a cena tisíce jmen

Nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí udělilo již podruhé ceny Kalos Aghatos významným představitelům sportu a společenského života. Z odměněných je možno jmenovat Miroslava Janstu, předsedu České unie sportu, Jarmilu Kratochvílovou…

Hold fotbalové legendě

Nové pražské nakladatelství Vzděláním a sportem k sebevědomí potěšilo (nejen) milovníky bezesporu nejpopulárnější sportovní hry doplněným vydáním autobiografické knihy slavného fotbalisty Josefa Bicana…

Zcela výjimečná literatura

Na knihkupeckých pultech se v pyramidách překladového balastu jako příslovečný diamant v hoře hlušiny třpytí obsáhlý román ze současnosti z pera zkušené východočeské autorky. Není snadné v několika málo řádcích, určených k recenzi tohoto literárního díla…

Černí andělé jsou holky!

Legendární dámský házenkářský klub Baník Most oslavil před krátkým časem 70 let populární míčové hry jménem Házená na Mostecku. Sláva to byla veliká. Jak by ne, vždyť jak říká Marek Hrvol, primátor města Mostu…