Vzděláním a sportem k sebevědomí

NAŠE POSLÁNÍ: Chceme, aby naše knihy přinášely příběhy dokumentující dobu a osudy lidí v ní. Aby se nepřizpůsobovaly jepičím ismům, aby nezamlčovaly jedno ani druhé v prospěchu přežít a zavděčit se. Aby zapomínání bylo jen odpustitelným procesem stáří a ne programem, který zkresluje historický čas. Aby pravda lidí v něm žijících nebyla zkreslována a neobjasňovali ji mnozí negramotní, kteří prostřednictvím medií, ve kterých pracují, propagují především sami sebe. Náš čas není časem malých, nemotorných, zbabělých a hloupých. Chceme žít a vydávat knihy s odkazem slov Emila Zátopka: „Když nemůžeš, tak přidej!“

Vzdělání

Je systematické utváření morálních, vědomostních, psychických a sociálních kompetencí osobnosti ke zvládání nároku života každého člověka.

Sport

Je složkou volného času a životního stylu a zahrnuje všechny formy pohybové aktivity, které si kladou za cíl rozvoj tělesné a psychické zdatnosti, upevňování zdraví, tělesné a pohybové zdokonalování a dosahování sportovních výkonů. Vše v přímé návaznosti na filosofii „ fair play“ všeho konání.

Sebevědomí

Spočívá v realistické sebereflexi duchovních a fyzických sil člověka a je podstatným regulačním prvkem psychiky, který tvoří jeden za základních předpokladů úspěšnosti člověka v moderní společnosti.

O NÁS

Náš program je protikladem globalizačních postupů, které se promítají do našich životů a formují je. Zbavujeme se přirozenosti činností a tím se zbavujeme i podílu nás samých na těchto činnostech.

Obklopen virtuálním světem, do kterého se vstupuje a vystupuje z něj stisknutím knoflíku televizoru, zapnutím počítače, mobilním telefonem, jak by hledal člověk „náhradníka za sebe sama“ v práci, v myšlení, v životě, téměř jak by rád nahradil sám sebe. A ve stálém procesu zušlechťování jej obklopujících věcí zapomněl zušlechťovat sám sebe a své vztahy k okolnímu světu.

Partneři projektu

Knihy projektu

cena Unie českých spisovatelů